Kässbohrer entwickelt neue Produktlinie High & Heavy

Zunehmende Vernetzung der Aufgaben im Bereich der Fahrzeuglogistik verlangt maßgeschneiderte Transportlösungen. Kässbohrer will mit der Produktlinie „High & Heavy“ dieser Entwicklung Rechnung tragen und das Kässbohrer Produktportfolio zukünftig mit einem LKW-Transporter abrunden.


Mit der neuen Produktlinie High & Heavy werden moderne Features mit technischem Know-how in bewährter Kässbohrer-Manier vereint. Während am Motorwagen beispielsweise ein innovativer Heck-Tisch sowie eine Funksteuerung für hydraulische Funktionen eingesetzt werden, sind am 3-Achs-Anhänger unter anderem eine Drehkonsole innerhalb des Bühnenbereichs und lange Auffahrrampen geplant.


Die ersten Pilotfahrzeuge werden Mitte dieses Jahres ihren Praxiseinsatz auf der Straße haben. Der Serienstart soll mit Ende 2020/Anfang 2021 erfolgen, wobei später außerdem noch ein Sattelfahrzeug geplant ist. Bei Interesse an Probebeladungen kann für die Monate Juli, August und September 2019 ein Termin vereinbart werden.


Wenn Sie mehr über unsere neue Produktlinie erfahren möchten, stehen Ihnen Herr Markus Guggenbichler und Herr Krzysztof Kucharewicz für detaillierte Auskünfte zur Verfügung.

 

Kässbohrer desarrolla nueva línea de productos High & Heavy

El aumento de la red de tareas en el campo de la logística de vehículos requiere soluciones de transporte a medida. Con la línea de productos "High & Heavy", Kässbohrer quiere tomar en cuenta este desarrollo y completar la cartera de productos de Kässbohrer con un camión transportador en el futuro.
La nueva línea de productos High & Heavy combina características modernas con conocimientos técnicos en el probado estilo Kässbohrer. Por ejemplo, mientras que en el vehículo de remolque se usan una mesa trasera innovadora y un sistema de control de radio para las funciones hidráulicas, se planifican en el remolque de tres ejes, entre otras cosas, una consola giratoria dentro del área del escenario y largas rampas.
Los primeros vehículos piloto tendrán su uso práctico en la carretera a mediados de este año. El inicio de serie está programado para fines de 2020/principios de 2021, con un semirremolque planificado para más adelante. Si está interesado en cargas de prueba, se puede concertar una cita para los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.
Si desea saber más sobre nuestra nueva línea de productos, el Sr. Markus Guggenbichler y el Sr. Krzysztof Kucharewicz están a su disposición para recibir información detallada.

 

Kässbohrer rozwija nową linię produktów High & Heavy

Zwiększanie zakresu zadań w dziedzinie logistyki pojazdów wymaga rozwiązań transportowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki linii produktów „High & Heavy”, Kässbohrer chce uwzględnić ten rozwój i uzupełnić w przyszłości portfolio produktów Kässbohrer o transporter ciężarówek.Nowa linia produktów High & Heavy łączy nowoczesne funkcje z technicznym know-how w sprawdzonym stylu Kässbohrera.
Na przykład, w pojeździe ciągnącym zastosowane będą, innowacyjny rodzaj tylnego pomostu załadunkowego i system sterowania radiowego dla funkcji hydraulicznych, a w trzyosiowej przyczepie,między innymi regulowana platforma unoszona w obrębie pokładu przyczepy i wydłużone rampy najazdowe.
Pierwsze pojazdy pilotażowe przejdą swoje testy praktycznego zastosowania w ruchu drogowym w połowie tego roku.Rozpoczęcie produkcji seryjnej zaplanowane jest na koniec 2020 /początek 2021,przy czym pózniej planowana jest jeszcze także naczepa dla tego typu transportów.W przypadku zainteresowany załadunkami próbnymi, istnieje możliwość umówienia terminu na lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku.
Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o naszej nowej linii produktów, prosimy o kontakt z Panem Markusem Guggenbichlerem lub Panem Krzysztofem Kucharewiczem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Kontakt Kässbohrer:
Kässbohrer Transport Technik GmbH
Markus Guggenbichler, markus.guggenbichler@kaessbohrer.at
Krzysztof Kucharewicz, krzysztof.kucharewicz@kaessbohrer.at